PROGRAM.

Historia wnętrz - wykład 6 godzin
Historia designu - wykład 4 godzin
Filozofia i estetyka designu - wykład 4 godziny
Metodologia projektowania - wykład 6 godzin
Zagadnienia prawa - wykład 6 godzin
Ergonomia - wykład 8 godzin, seminarium 8 godziny
Dokumentacja i techniki prezentacji- wykład 8 godzin,
seminarium 2 godziny

Portfolio - wykład 4 godziny, seminarium 2 godziny
Materiałoznawstwo i technologie - wykład 10 godzin
Oświetlenie i barwa - wykład 10 godzin, seminarium 4 godziny
Komunikacja wizualna - wykład 4 godziny, seminarium 4 godziny
Projektowanie graficzne i fotografia - wykład 5 godzin,
laboratorium 4 godziny

Sztuki plastyczne w architekturze - laboratorium 12 godzin
Zagadnienia wystawiennictwa - wykład 4 godziny
Technologie informacyjne - wykład 2 godziny,
laboratorium 16 godzin

Projektowanie architektury wnętrz - wykład 4 godziny,
projekt 52 godziny

Projektowanie przedmiotu - wykład 3 godziny, projekt 36 godzin
Projekt dyplomowy - projekt 12 godzinPLAN STUDIÓW.

>>[Pobierz}<<

Plan studiów w przygotowaniu